PRAVIDLA PRO NOVÁČKY

První trénink je pro zájemce o flyball zdarma. Nováčkovi je ukázán kompletní trénink a je seznámen se vším podstatným, co obnáší tento sport. Pokud se nováček rozhodne pokračovat, předplatí si 5 lekcí (cena 500 Kč, jedná se o nevratný poplatek). Těchto 5 lekcí si může předplatit opakovaně.

V případě, že se nováček po nějaké době rozhodne, že chce pokračovat ve flyballu, zaplatí si roční poplatek sportovní. Z tohoto poplatku za psa mu budou již zaplacené finance za tréninky v daném roce odečteny. Neodečítá se více, než je roční sportovní poplatek. Pokud se chce stát nováček členem klubu, požádá o členství a členská schůze rozhodne o jeho přijetí/nepřijetí dle pravidel. O členství v klubu je možné pořádat nejdříve po 2 měsících od začátku trénování.

POPLATKY

  1. Jednorázový vstupní poplatek (tzv. zápisné jen pro nové členství) – platí všichni noví členové jednorázově při vstupu do týmu
  2. Členský poplatek roční (zaplacený členský poplatek = hlasovací právo) – po zaplacení člen klubu může hlasovat na schůzích týmu; nutná podmínka členství je schválení přijetí člena do týmu členskou základnou dle pravidel týmu)
  3. Roční poplatek sportovní za prvního psa
  4. Roční poplatek sportovní za dalšího psa

Poznámka: Nabíječ platí jen členský poplatek (= hlasovací právo), jiný poplatek neplatí, protože je pro tým potřeba, přináší svůj čas. Stejný princip platí např. pro rozhodčího, který zároveň není psovodem apod.

 

Poplatek                                                                            Částka

Cena jednotlivého tréninku                                              150 Kč

Jednorázový vstupní poplatek                                         100 Kč

Členský poplatek roční                                                     500 Kč

Roční poplatek sportovní za 1. psa                               1 000 Kč

Roční poplatek sportovní za dalšího psa                        650 Kč

 

V případě dlouhodobého členství, které je delší než dva roky se poplatky snižují:

Poplatek                                                                            Částka

Členský poplatek roční                                                     300 Kč

Roční poplatek sportovní za 1. psa                                  500 Kč

Roční poplatek sportovní za dalšího psa                        300 Kč

 ČÍSLO ÚČTU: 1027985019/3030 (AIR bank)

POKLADNÍK: Monika Jaroměřská (viz. kontakty)

Všechny peníze, vybrané na poplatcích, jsou využívány pro potřeby fungování týmu na základě rozhodnutí většiny členů. 

Roční poplatky jsou splatné vždy ke konci února daného roku.